Go to English Version
殘疾僱員支援計劃
     
最新消息

 
地區橫額宣傳 (11-12/2017)   

      香港仔中心

  

集成中心 

  
           

粉嶺

  

軒尼詩道

  
           
     

李鄭屋邨  

  

皇后大道東

  
           
     

華富邨

  

灣仔道

  
           


Special Event
謝謝您對我們的支持!
最新的活動通訊將會發送到您的電郵。
取消訂閱活動通訊
閣下的電郵地址已被剔除。如有需要,請重新登記。